Munisipio Nijmegen ta pidi dama ku burka despensa

149
prohibishon burka no ta konta pa ‘speeltuin’
NIJMEGEN—E munisipio di Nijmegen a pidi un dama despensa ku a ser ninga akseso na un parke di mucha.

Funshonarionan riba e tereno a pensa ku prohibishon di burka ta konta pa luga di hunga tambe, pero no t’asina. For di algun dia tin un prohibishon di burka den Hulanda. Ningun hende no por tapa kara den espasionan publiko den enseñansa, salubridat, transporte publiko i edifisionan di gobièrnu. E parke ta finansia ku plaka di munisipio i pa e motibu aki funshonarionan a pensa ku e prohibishon ta konta aki tambe. Pero den konsulta ku polis a kompronde ku esaki no ta konta pa parke di mucha. E munisipio a pidi e dama despensa. Tambe el a haña un karchi gratis pa e parke.